महाराष्ट्र राज्य पोलीस

General Transfers / Promotions


१९-सप्टेंबर-२०१८


पदोन्नती आदेश पोलीस उपनिरीक्षक ( वाहतूक) ते पोलीस निरीक्षक (वाहतूक) दि. १९/०९/२०१८

१२-सप्टेंबर-२०१८


सहायक पोलीस अधीक्षकांच्या नियुक्ती (भापोसे)

०१-सप्टेंबर-२०१८


पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त, (नि:शस्त्र) अधिकाऱ्यांच्या बदलीबाबतचे शासन आदेश.

०१-सप्टेंबर-२०१८


“पोलीस उपअधीक्षकांचे अतिरिक्त कार्यभार”

२३-ऑगस्ट-२०१८


पोलीस उपअधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त (नि:शस्त्र) संवर्गातील अधिकाऱ्याच्या बदलीबाबतचे शासन आदेश

२३-ऑगस्ट-२०१८


पोलीस महासंचालक यांच्या मुफसल लिपीक संवर्गातील वरिष्ठ श्रेणी लिपिक ते प्रमुख लिपीक यांची पदोन्नती - २०१८.

१८-ऑगस्ट-२०१८


पोलीस महासंचालक यांच्या जिल्हा लिपीक संवर्गातील प्रमुख लिपीक ते कार्यालय अधीक्षक यांच्या पदोन्नत्या - २०१८.

१६-ऑगस्ट-२०१८


पोलीस उपअधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त, बिनतारी संदेश (अभियांत्रिकी ) बदलीचे आदेश

१६-ऑगस्ट-२०१८


पोलीस उपअधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त (नि:शस्त्र) बदलीचे आदेश.

१६-ऑगस्ट-२०१८


पोलीस महासंचालक यांच्या जिल्हा लिपीक संवर्गातील वरिष्ठ श्रेणी लिपिक ते प्रमुख लिपीक यांच्या पदोन्नत्या - २०१८.