महाराष्ट्र राज्य पोलीस

General Transfers / Promotions


२१-मे-२०१८


पोलीस महासंचालक यांच्या मुफसल लिपिक संवर्गातील कार्यालय अधीक्षक / प्रमुख लिपिक / वरिष्ठ श्रेणी लिपिक / कनिष्ठ श्रेणी लिपिक यांच्या बदल्या – २०१८

२१-मे-२०१८


पोलीस महासंचालक यांच्या मुफसल लिपिक संवर्गातील वरिष्ठ कार्यालय अधीक्षक / कार्यालय अधीक्षक / प्रमुख लिपिक / वरिष्ठ श्रेणी लिपिक यांच्या पदोन्नत्या – २०१८

२१-मे-२०१८


पोलीस महासंचालक यांच्या जिल्हा लिपीक संवर्गातील कार्यालय अधीक्षक / प्रमुख लिपीक यांच्या सार्वत्रिक बदल्या व पदोन्नत्या – २०१८

१५-मे-२०१८


पोलीस महासंचालक यांच्या शहर लिपिक संवर्गातील प्रमुख लिपिक / वरिष्ठ श्रेणी लिपिक / कनिष्ठ श्रेणी लिपिक (लिपिक टंकलेखक) यांच्या सार्वत्रिक बदल्या व पदोन्नत्या – २०१८

१४-मे-२०१८


पोलीस महासंचालक यांच्या शहर लिपिक संवगातील वरिष्ठ कार्यालय अधीशक व कार्यलय अधीशक यांच्या सार्वत्रिक बदल्या व पदोन्नत्या.

२७-एप्रिल-२०१८


सर्वसाधारण बदल्या- २०१८ पोलीस निरिक्षक (वाह.) – विनंती बदल्या

२७-एप्रिल-२०१८


सर्वसाधारण बदल्या- २०१८ पोलीस निरिक्षक (वाह.) – कालावधी पूर्ण

२७-एप्रिल-२०१८


सर्वसाधारण बदल्या- २०१८ पोलीस निरिक्षक (अभि.) – विनंती बदल्या

२७-एप्रिल-२०१८


सर्वसाधारण बदल्या- २०१८ पोलीस निरिक्षक (अभि.) – कालावधी पूर्ण

२७-एप्रिल-२०१८


सर्वसाधारण बदल्या- २०१८ राखीव पोलीस निरिक्षक – विनंती बदल्या