महाराष्ट्र राज्य पोलीस

पोलीस भरती
०६-डिसेंबर-२०१८


वरिष्ठ श्रेणी लिपीकांची पर्यवेक्षीय परीक्षा आणि कनिष्ठ श्रेणी लिपीकांची सेवाप्रवेशोत्तर परिक्षा २०१८-१९ आयोजित करण्याबाबत.

०४-डिसेंबर-२०१८


वरिष्ठ श्रेणी लिपीकांची पर्यवेक्षीय परीक्षा आणि कनिष्ठ श्रेणी लिपीकांची सेवाप्रवेशोत्तर परिक्षा २०१८-१९ आयोजित करण्याबाबत

२६-नोव्हेंबर-२०१८


सहायक गुप्तवार्ता अधिकारी सरळसेवा भरती -२०१८

०२-नोव्हेंबर-२०१८


IB / R & AW / SID येथून सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पद्धतीने नेमणुकीसाठी जाहिरात .

०४-ऑक्टोबर-२०१८


विशेष सुरक्षा विभाग प्रतिनियुक्ती निवड चाचणी प्रक्रिया सातवा टप्पा - पुणे दिनांक २५-१०-२०१८ सकाळी ०७०० वाजता.

०४-ऑक्टोबर-२०१८


विशेष सुरक्षा विभाग प्रतिनियुक्ती निवड चाचणी प्रक्रिया – सहावा टप्पा - पुणे दिनांक २४-१०-२०१८ रोजी सकाळी ०७०० वाजता.

०४-ऑक्टोबर-२०१८


विशेष सुरक्षा विभाग प्रतिनियुक्ती निवड चाचणी – २०१८, पाचवा टप्पा - दिनांक 23-10-2018 सकाळी ०७०० वाजता.

LAW INSTRUCTOR RECRUITMENT 2017-2018

AD FOR THE APPT. OF JCO/INSP./SI & NCO/ASI/HC FOR (CIAT) AT UOTC NAGPUR ON CONTRACT BASIS

WRITTEN & PRACTICAL EXAM PART-2 & 3 FINAL RESULT OF SRPF PSI RECRUITMENT 17 - NAGPUR RANGE.